فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40131

هندسه‌ی یازدهم

مدرس: علوی، سیدامیررضا
تکلیف: صفحه 28 کتاب همراه

فیزیک یازدهم ریاضی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
تکلیف: حل سوالات مشخص شده از کتاب همراه

آمار و احتمال یازدهم

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: تمرین صفحه 38 کتاب درسی حل و رفع اشکال شد.

فناوری اطلاعات

مدرس: شهسواری، ابوالقاسم
فعالیت: تمرین و پرسش مفاهیم تدریس شده
تکلیف: نوشتن یک صفحه HTML از کدهای تدریس شده بصورت کامل پرسش برای جلسه بعدی

فیزیک یازدهم ریاضی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
تکلیف: حل تمرین 120 الی 130 از فایل تکالیف تشریحی

مهارت زندگی

مدرس: قدرتی شهیدی، مهدی
فعالیت: همدلی چیست؟ آیا به همدلی نیاز داریم؟ بررسی موقعیت هایی که به همدلی نیاز داشتیم. موانع همدلی: سرزنش کردن، مقایسه کردن، نصیحت کردن و...

عربی یازدهم

مدرس: قنبری، فرزاد
تکلیف: بر اساس اعلام سابق در کلاس و گروه واتساپ تکلیف به شرح ذیل است : 1. حل درک مطلب بعد از متن درس و واژگان 2. التمرین الاول، التمرین الثالث،التمرین الرابع،التمرین الخامس مهلت ارسال ساعت 21 روز جمعه در پرتال علوی

فارسی یازدهم

مدرس: خزاعی، تیام
تکلیف: تکلیف درس پنجم

هندسه‌ی یازدهم

مدرس: علوی، سیدامیررضا
تکلیف: تست های صفحه های 26 و 27 کتاب همراه

فیزیک یازدهم ریاضی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
تکلیف: حل سوالات 110 الی 120 از تمرین های تشریحی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: