فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40121

ریاضی دوازدهم انسانی

مدرس: سهل آبادی، میلاد
تکلیف: تستهای احتمال (تمرینها) حل شود + آزمون علوی سال قبل حل شود

جامعه‌شناسی دوازدهم

مدرس: نوری، علی
تکلیف: امتحان تشریحی از درس 1تا3 گرفته می شود

اقتصاد دوازدهم

مدرس: نوری، علی
تکلیف: پرسش از درس پول و بانک

فارسی دوازدهم

مدرس: خزاعی، تیام

ریاضی دوازدهم انسانی

مدرس: سهل آبادی، میلاد
فعالیت: اتمام تدریس دهم فصل سوم
تکلیف: تستهای ریاضی دهم فصل3 مضرب 3 زده شود + تستهای احتمالی که سه شنبه در واتساپ ارسال می شود
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: