فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 2

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس ریاضی به زبان انگلیسی الگوی 2 و 5 و 10 مرور شد. عبارت جمع تدریس و تمرین شد. مبحث خاصیت جا به جایی اعداد در جمع تدریس شد. تمارین حل شد.
تکلیف: لطفا کاربرگ ارسال شده در واتساپ را تکمیل بفرمایید.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی، مرور ساختار جلسه ی پیش تمرین و تکرار شد. کلمات جدید تدریس شد. صفحه ی 42 کتاب و صفحه ی 40 کتاب کار کاور شد.
تکلیف: لطفا کلمات جدید در دفتر نوشته شود. (هر کلمه سه بار) لطفا عکس از کتاب کار ارسال شود.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی آنلاین،تمرین ساختار جدید انجام شد. صفحات 40 و 41 کتاب حل شد. صفحه 39 کتاب کار حل شد.
تکلیف: لطفا از صفحه ی 39 کتاب کار عکس ارسال بفرمایید. لطفا با دقت ویدیو آفلاین را دیده و جملات را در دفتر نوشته و عکس ارسال بفرمایید.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی،مسابقه ی spelling bee برگزار شد.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: مرور حالات ماده و تمرین spelling در کلاس انجام شد.
تکلیف: لطفا spelling را تمرین کنید و برای مسابقه شنبه آماده باشید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: