فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 2

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس علوم به زبان انگلیسی، صفحه ی 41 کتاب علوم تدریس و تغییر حالت متریال مختلف توضیح داده شد و ویدیو در کلاس پخش شد. در کلاس آفلاین زبان انگلیسی دیکته ی لغات تمرین شد.
تکلیف: لطفا موادی را خم کنید ،بپیچانید،بکشید یا مچاله کنید،از خود ویدیو گرفته و ارسال بفرمایید. ویدیو آفلاین را مشاهده کرده و کلمات را با دیکته ی صحیح در دفتر بنویسید.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس ریاضی به زبان انگلیسی در مورد روز جهانی زن صحبت شد. تدریس تفریق و ساختارهای جدید انجام شد. صفحه ی 24 کتاب ریاضی به زبان انگلیسی تکمیل شد.
تکلیف: لطفا از صفحه ی 24 کتاب ریاضی عکس ارسال کنید. کاردستی را آماده کرده و جملاتی به مادر خود بگویید و ویدیو ارسال کنید. یک داستان برای 17=12+5 و یک داستان برای 18=12-30 در دفتر بنویسید و شکل آن را بکشید.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی، صفحه ی 75 کتاب و 73 کتاب کار حل شد.
تکلیف: لطفا صفحه ی 73 کتاب کار را کامل کنید و عکس ارسال بفرمایید. لطفا در حالیکه غذای مورد علاقه خود را درست می کنید و از ساختارها استفاده می کنید،از خود ویدیو گرفته و ارسال بفرمایید.(اختیاری)

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی، صفحه ی 74 کتاب و صفحه ی 72 کتاب کار کامل شد. ساختارها و کلمات تمرین و مرور شد. در ویدیو کلاس آفلاین ،جملات و سوالاتی خوانده شده که باید در دفتر نوشته شود.
تکلیف: لطفا از صفحه ی 72 کتاب کار عکس ارسال بفرمایید. لطفا همه ی دانش آموزان از داستان روخوانی کرده و ویدیو یا ویس ارسال کنند. لطفا جملات و سوالات به همراه پاسخ از روی ویدیو آفلاین ، در دفتر نوشته شود.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی، صفحه ی 73 کتاب و صفحه ی 71 کتاب کار تکمیل شد. ساختار جدید تدریس و تمرین شد.
تکلیف: لطفا از صفحه ی 71 کتاب کار عکس ارسال بفرمایید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: