فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 2

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: تمرین زمان ها تمرین نوشتن
تکلیف: لطفا از دفترتان عکس بگیرید و برای من ارسال کنید. لطفا کاربرگ فرستاده شده در واتس اپ را کامل کنید.

زبان انگلیسی

مدرس: لطفی، مهدیه
فعالیت: Reviewing words Reviewing structures Teaching new structures Book: page 33 Activity book: page 31 مرور کلمات مرور ساختارها تدریس ساختار جدید کتاب: صفحه‌ی 33 کتاب کار: صفحه ی 31 Reviewing words Practicing structures مرور کلمات تمرین ساختارها
تکلیف: Please take a photo of page 31 of your activity book and send it to me. Write this question and its answer in your notebook: (Is she a pilot? No, she isn't) لطفا از صفحه ی 31 کتاب کار عکس بگیرید و برای من ارسال کنید. لطفا سوال زیر و پاسخ آن را در دفتر بنویسید: (Is she a pilot? No, she isn't) Please write these questions in your notebook, then answer them: (Have you got a brother/sister/cousin? How old is your /sister/brother/cousin?) لطفا سوال های زیر را در دفتر بنویسید؛ سپس پاسخ آن ها را بنویسید. (Have you got a brother/sister/cousin? How old is your /sister/brother/cousin?)
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: