فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول دخترانه جمهوری تهران
کلاس: مریم

عربی نهم

مدرس: زحمتکش، فریبا
فعالیت: پرسش از درس 7 وحل تمارین درس 7
تکلیف: پرسش از درس 7 وحل تمارین درس ویاد آوری موصوف وصفت ومضاف ومضاف الیه

کامپیوتر نهم

مدرس: قاسمی، غزاله
فعالیت: ارائه عالی بهار گرشاسبی انجام شد
تکلیف: ارائه بخش سوم ذهن افزار در مورد mortal combat آماده شود

حساب نهم

مدرس: ریاضی، مهشید
فعالیت: کتاب درسی صفحات 88 و 89 حل و بررسی شد.
تکلیف: صفحه 139 کتاب کار حل شود.

اسطوره‌شناسی

مدرس: معافی غفاری، غزل
فعالیت: انتخاب موضوع کنفرانس‌ها
تکلیف: لطفا تا هفته آینده درباره موضوعات خود جستجو کنید تا در صورت کم بودن یا نبودن منبع، موضوع دیگری انتخاب شود. ممنون.

عروسک سازی

مدرس: ثمر کار، لیلا
فعالیت: آموزش دوخت چهار کوک روی پارچه
تکلیف: تهیه لوازم برای کار هنر باید زودتر انجام شود لطفاً همه دانش آموزان جلسه بعدی با لوازم باشند و دوخت های آموزش داده شده روی پارچه انجام شده باشد

مطالعات اجتماعی نهم

مدرس: فیضی، شادی
فعالیت: آزمون درس 13 و تدریس درس 14 تا آخر ملی شدن صنعت نفت

هندسه‌ی نهم

مدرس: فرح کرد محله، آمنه
فعالیت: تمرینات کتاب کار بخش دستگاهها حل گردید و نکات بیان شد .
تکلیف: 10 سوال نوشته شود 5 سوال از مبحث خط و معادلات خطی و 5 سوال از دستگاهها به روش حذفی با راه حل کامل .

شیمی نهم

مدرس: منشاری، پریسا
فعالیت: گلهای زیبا فصل سوم تا آخر برشهای نفتی دقیق مطالعه شود،آزمون خواهیم داشت.

مطالعات اجتماعی نهم

مدرس: فیضی، شادی
فعالیت: تدریس درس 14 تا سر مبحث پهلوی دوم و ارائه نمونه سوالات نهایی درس
تکلیف: آزمون نمونه سوالات نهایی درس 13

پژوهش نهم

مدرس: وحیدی، عطیه
فعالیت: جزوه سازه های تورببن
تکلیف: ندارند

کامپیوتر نهم

مدرس: قاسمی، غزاله
فعالیت: تمرین نرم افزار در سایت مدرسه
تکلیف: مرور مطالب ارائه ها در پرتال بارگزاری شود

فارسی نهم

مدرس: عبدالهی فرد، مینا
فعالیت: پرسش کلاسی تدریس حکایت و درس 11
تکلیف: رونویسی از درس 11 پرسش از درس 9.10.11 یک شعر از هوشنگ ابتهاج نوشته و بیاورید

نگارش نهم

مدرس: عبدالهی فرد، مینا
فعالیت: خوانش انشا نوشتن انشا با پخش موسیقی
تکلیف: ندارید.

عربی نهم

مدرس: زحمتکش، فریبا
فعالیت: پرسش از درس 6 وآشنایی با لغات وترجمه درس 7 وآشنایی با مضاف ومضاف الیه وموصوف وصفت
تکلیف: لطفا در داخل متن درس 7 مضاف ومضاف الیه وموصوف وصفت ومشخص کنید وبنویسید

فیزیک نهم

مدرس: منشاری، الناز
فعالیت: تدریس تا سر فشار در گازها و رفع اشکال
تکلیف: مطالعه جهت همگام و تکمیل سوالات کتابکار
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: