فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول دخترانه جمهوری تهران
کلاس: مریم

مطالعات اجتماعی نهم

مدرس: فیضی، شادی
فعالیت: تدریس درس 16 تا سر مبحث رحلت امام خمینی

عربی نهم

مدرس: زحمتکش، فریبا
فعالیت: دوره درس 6 تا 8
تکلیف: پرسش از درس 8

فیزیک نهم

مدرس: منشاری، الناز
فعالیت: حل سوالات دوره ای
تکلیف: آزمون از فصل ماشین‌ها

پیام‌های آسمان نهم

مدرس: پرینچی، معصومه سادات
فعالیت: تکمیل درس 9 ، بررسی سوالات خودت را امتحان کن ، تدریس درس 10 ، بررسی سوالات خودت را امتحان کن
تکلیف: حل کتاب کار درس های 8 ، 9 ، 10

قرآن نهم

مدرس: پرینچی، معصومه سادات
فعالیت: حل تمارین ص 83 و 84 ، تدریس درس 9 جلسه اول ، حل تمارین ص 88 ، 89
تکلیف: پیش مطالعه درس 9 جلسه دوم

حساب نهم

مدرس: ریاضی، مهشید
فعالیت: سوالات پابه پای سال قبل حل و بررسی شد.
تکلیف: فایل ضمیمه شده(سوالات پا به پای سال قبل) بررسی شود
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: