فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول دخترانه جمهوری تهران
کلاس: مریم

مطالعات اجتماعی نهم

مدرس: فیضی، شادی
فعالیت: ارائه نمونه سوالات نهایی درس 15 و پاسخ سوالات
تکلیف: سه شنبه ازمون درس 15

هندسه‌ی نهم

مدرس: فرح کرد محله، آمنه
فعالیت: روش حذفی و جایگزینی و حل دستگاه بروش رسم توضیح داده شد و مرور گردید و چند سوال حل شد .
تکلیف: مرور تا آخر مبحث حل دستگاهها انجام شود برای رفع اشکال کلاسی .

مطالعات اجتماعی نهم

مدرس: فیضی، شادی
فعالیت: تدریس درس 15 تا آخر مبحث 29 بهمن تبریز

مهارت زندگی و فلسفه‌ی نهم

مدرس: رستمی، محدثه
فعالیت: مبحث آزمون MBTI و تیپ های شخصیتی
تکلیف: تکلیفی داده نشد.صرفا تا 10 اسفند فرصت دارید که از طریق لینکی که برایتان قرار داده شده آزمون رغبت شغلی خود را تکیل کنید.اطلاعات تکمیلی در کانال کلاسی قرار داده خواهد شد.

پژوهش نهم

مدرس: وحیدی، عطیه
فعالیت: مشخص کردن کنفرانس های تدریس جزوه
تکلیف: ندارند

کامپیوتر نهم

مدرس: قاسمی، غزاله
فعالیت: مرور مطالب و رفع اشکال
تکلیف: جلسه آینده برای ارائه کنفرانس آماده باشید
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: