فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40101

فارسی دوازدهم

مدرس: بیتانه، محمدجواد
فعالیت: مرور بعضی از مباحث تدریس شده
تکلیف: تحلیل آزمون روز جمعه علوی نون شب 1 و 2 و 3 به صورت تحلیلی و تشریحی تست های مبحث مجاز از آرایه الگو به صورت تشریحی

فیزیک دوازدهم ریاضی

مدرس: شریفی، سیدمحمدمهدی
تکلیف: آزمون سال گذشته علوی حل شود

دین و زندگی دوازدهم

مدرس: آخوندی، علی اکبر
تکلیف: مرور محدوده آزمون

عربی دوازدهم

مدرس: پاسکه، صادق
فعالیت: تدریس مجهول و معلوم . متن درس 2
تکلیف: اتمام تست های حال از کتاب خیلی سبز

حسابان دوازدهم

مدرس: رضایی، علیرضا
تکلیف: سلام.لطفا همه تستهای دوره تناوب را برسی و حل کنید
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: