فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40101

زبان انگلیسی دوازدهم

مدرس: معتمدی، کامران
تکلیف: درس دوم مبحث صفات گرامر 30 تست حل شود

گسسته‌ی دوازدهم

مدرس: کرد، پدرام
فعالیت: تدریس بخش استدلال و مفاهیم بخش پذیری و عاد کردن
تکلیف: دوره و مرور نکات جزوه ارائه آخرین بخش تمارین نهایی از مبحث احتمال

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: کتاب انلاین علوی فصل 1 یازدهم سوالات232تا248 وسوالات256تا280

فیزیک دوازدهم ریاضی

مدرس: شریفی، سیدمحمدمهدی
تکلیف: سوالات 100 الی 130 کتاب تست علوی ویژه دوازدهم
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: