فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40101

زبان انگلیسی دوازدهم

مدرس: معتمدی، کامران
فعالیت: لغات درس دوم پایه12 را از کتاب همراه بخونید
تکلیف: از تست 51 تا 100 رو پاسخ بدین

گسسته‌ی دوازدهم

مدرس: کرد، پدرام
تکلیف: حل ازمونهای ازمایشی ارائه شده از بخش نظریه اعداد حل کتاب درسی تا ابتدای الگوریتم تقسیم آماده پرسش شفاهی برای جلسه اتی

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: کتاب انلاین علوی دوازدهم فصل اول سوالات131تا146و سوالات151تا174

فیزیک دوازدهم ریاضی

مدرس: شریفی، سیدمحمدمهدی
تکلیف: سوالات 6 الی 20 کتاب علوی دوازدهم

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
فعالیت: مطالعه درس داده شده برای جلسه بعد
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: