فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40121

زبان انگلیسی دوازدهم

مدرس: معتمدی، کامران
فعالیت: تدریس درس 2 کتاب دوازدهم
تکلیف: حفظ لغات 1 تا 71 درس 2 و همه ی تست های گرامر درس 2

ریاضی دوازدهم انسانی

مدرس: سهل آبادی، میلاد
فعالیت: تدریس مبحث جایگشت
تکلیف: تستهای ارسال شده فعلا 9 تست آن برای دوشنبه(فردا) مابقی تستها تا انتها برای یکشنبه آتی

جامعه‌شناسی دوازدهم

مدرس: نوری، علی
فعالیت: تدریس درس 1 دوازدهم کامل
تکلیف: تست ها و خلاصه نویسی و فعالیت ها و 10 سوال تشریحی از درس 1 دوازدهم و پرسش کلاسی از درس 1 تا 4 جامعه دهم

اقتصاد دوازدهم

مدرس: نوری، علی
فعالیت: تدریس فصل 1 بخش 2
تکلیف: تست ها و خلاصه نویسی فصل 1 بخش 2

دین و زندگی دوازدهم انسانی

مدرس: فقیهی، داود
فعالیت: تدریس درس اول سال دوازدهم
تکلیف: حل 120 تست از درس تدریس شده و 30 تست مضربی که کلیه مباحث رو پوشش بده برای پنج شنبه شب هست

تاریخ دوازدهم

مدرس: رسولی، علی اکبر
فعالیت: ادامه طرح درس تدریس شد
تکلیف: تستهای دروس تدریس شده تا هفته بعد انجام شود پرسش کلاسی داریم

زبان انگلیسی دوازدهم

مدرس: معتمدی، کامران
تکلیف: تست درس2 سال دهم میحث صفات از کتاب همراه علوی

ریاضی دوازدهم انسانی

مدرس: سهل آبادی، میلاد
فعالیت: بحث شمارش سال دوازدهم تدریس شد
تکلیف: حل مثالهای گفته شده در کلاس

جامعه‌شناسی دوازدهم

مدرس: نوری، علی
فعالیت: جمع بندی درس 12 سال دهم
تکلیف: 10سوال تشریحی از دوازدهم درس اول + پاسخ فعالیت ها + تست درس 12 سال دهم

اقتصاد دوازدهم

مدرس: نوری، علی
فعالیت: مور و جمع بندی بخش1
تکلیف: حل تست بخش 1
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: