فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40131

فیزیک یازدهم ریاضی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
فعالیت: تدریس جریان الکتریکی
تکلیف: حل سوال 101 الی 110

آمار و احتمال یازدهم

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: سوالات آزمون تستی جمعه بررسی و تحلیل شد. تاانتهای فصل اول تدریس شد. کتاب همراه تا تست شماره 165 حل شد.
تکلیف: صفحه 38 کتاب درسی

فناوری اطلاعات

مدرس: شهسواری، ابوالقاسم
فعالیت: آموزش کدنویسی انواع forms
تکلیف: ساخت یک صفحه html و درج کدهای form در آن جلسه آینده پرسش میشود

مهارت زندگی

مدرس: قدرتی شهیدی، مهدی
فعالیت: در این جلسه موارد زیر تدریس شد: پخش فیلم و بررسی با نگرش نقادانه به موضوعات مطرح شده دقت در استخراج نتایج از موقعیت ها پافشاری بر وجود مدارک بررسی دقیق منابع و مدارک و ارزیابی اعتبار آنها داشتن شکاکیت سالم ویژگی های افراد دارای تفکر نقاد

فارسی یازدهم

مدرس: خزاعی، تیام

هندسه‌ی یازدهم

مدرس: علوی، سیدامیررضا
تکلیف: حل تشریحی همه سوالات پیشروی دو

فیزیک یازدهم ریاضی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
فعالیت: مرور مباحث گذشته
تکلیف: حل تست های قرار داده شده
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: