فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40131

هندسه‌ی یازدهم

مدرس: علوی، سیدامیررضا
تکلیف: تمرین های صفحه 23 کتاب درسی

فیزیک یازدهم ریاضی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
فعالیت: مرور انرژی پتانسیل الکتریکی و حل تست
تکلیف: تکلیف سوالات زیر از کتاب همراه 128 تا 136 تا سه شنبه شب 6 مهر فقط داخل پورتال

عربی یازدهم

مدرس: قنبری، فرزاد
فعالیت: 1 - تدریس انواع فعل ماضی ف مضارع ، امر و نهی و مستقبل 2 - حل تست و تشریح تست
تکلیف: 1 - ترجمه لغت به لغت و ترجمه روان متن درس اول 2 - حل تست های ارائه شده در گروه واتساپ و پرتال علوی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: