فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40101

گسسته‌ی دوازدهم

مدرس: کرد، پدرام
تکلیف: حل 50 تست مشخص شده از کتاب میکرو طلایی گاج مطالعه تا انتهای تست شماره 35 جزوه مطابق با ازمون جامع همراه علوی

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: فصل2دوازدهم کتاب انلاین علوی سوالات63تا اخر97

فارسی دوازدهم

مدرس: بیتانه، محمدجواد
فعالیت: تدریس درس ششم دوازدهم
تکلیف: سوالات مضرب 3 درس 3 و 5 دوازدهم از کتاب مهر و ماه +تست های قرابت معنایی،قسمت درس به درس در انتهای کتاب قرابت نشر الگو درس 2 و 3 و 5

هندسه‌ی دوازدهم

مدرس: علوی، سیدامیررضا
تکلیف: تکلیف
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: