فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40131

آمار و احتمال یازدهم

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: فصل احتمال تا انتهای اصول احتمال تدریس شد و مثال های مربوطه حل شد.
تکلیف: صفحه 69 و 70 کتاب همراه

فناوری اطلاعات

مدرس: شهسواری، ابوالقاسم
فعالیت: آموزش css- آموزش visual studio code
تکلیف: انجام پروژه از دروس تدریس شده

عربی یازدهم

مدرس: قنبری، فرزاد
تکلیف: تکلیف درس سوم 1. ترجمه حوار (لغت به لغت و روان) 2. حل کلیه تمارین به استثنای التمرین الرابع مهلت ارسال جمعه ساعت 22 در پرتال

فیزیک یازدهم ریاضی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
تکلیف: حل ازمون دوره ای
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: