فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40121

زبان انگلیسی دوازدهم

مدرس: معتمدی، کامران
فعالیت: حل نمونه سوالات دی ماه

ریاضی دوازدهم انسانی

مدرس: سهل آبادی، میلاد
فعالیت: تمرین های کتاب درسی الگو و دنباله
تکلیف: بازدید جزوه

جامعه‌شناسی دوازدهم

مدرس: نوری، علی
فعالیت: تدریس درس 15 دهم
تکلیف: خلاصه نویسی و تست های درس 15

اقتصاد دوازدهم

مدرس: نوری، علی
فعالیت: تدریس فصل 3 بخش 2
تکلیف: خلاصه نویسی و تست
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: