فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول دخترانه جمهوری تهران
کلاس: مریم

فارسی نهم

مدرس: عبدالهی فرد، مینا
فعالیت: تدریس درس 12 و حکایت
تکلیف: پرسش درس 11 و 12

نگارش نهم

مدرس: عبدالهی فرد، مینا
فعالیت: تدریس درس 6
تکلیف: تمرین های درس 6 نامه ای رسمی به دبیر نامه ای صمیمی به دبیر نامه ای صمیمی به دوست

عربی نهم

مدرس: زحمتکش، فریبا
فعالیت: آشنایی با لغات وترجمه درس 8 وآشنایی با فعل ماضی استمراری
تکلیف: پرسش از درس 7 و8

فیزیک نهم

مدرس: منشاری، الناز
فعالیت: حل کتابکار
تکلیف: حل کاربرگ

عربی نهم

مدرس: زحمتکش، فریبا
فعالیت: حل نمونه سوال نهایی ورفع اشکال
تکلیف: پرسش از درس 7 وحل کتاب کار درس 7 وحل نمونه سوال بار گزاری شده درپرتال

کامپیوتر نهم

مدرس: قاسمی، غزاله
فعالیت: ارائه عالی آیسا عابد آشتیانی انجام شد
تکلیف: جلسه آینده شروع تدریس بخش سوم ذهن افزار هواهد بود. دانش آموزانی که ارائه دارند آماده باشند

ورزش نهم

مدرس: حامل کارگر، الناز
فعالیت: حضور و غیاب مرور جلسه قبل،مبحث سرعت عمل و هماهنگی،هماهنگی عصب و عضله در ورزش .مدیتیشن و تمام.
تکلیف: ندارند.

حساب نهم

مدرس: ریاضی، مهشید
فعالیت: تمرینات کتاب درسی صفحه 89 حل و بررسی شد.
تکلیف: کتاب کار صفحات 137 و 138 حل شود.

اسطوره‌شناسی

مدرس: معافی غفاری، غزل
فعالیت: مرور اسطوره شناسی و کاربردهای آن در زندگی
تکلیف: ارایه کلاسی فعالیت های مشخص شده

مطالعات اجتماعی نهم

مدرس: فیضی، شادی
فعالیت: ارائه نمونه سوالات نهایی درس 14 و تدریس درس 15 تا آخر مبحث کاپیتولاسیون
تکلیف: آزمون نمونه سوالات نهایی درس 14 دوشنبه

هندسه‌ی نهم

مدرس: فرح کرد محله، آمنه
فعالیت: تمرینات کتاب کار تا 172 حل گردید و نکات بیان و رفع اشکال شد .
تکلیف: صفحات 174 و 175 کتاب کار حل شود با دقت و راه حل تشریحی .

شیمی نهم

مدرس: منشاری، پریسا
فعالیت: مطالعه خط ب خط فصل یک کامل و فصل سوم تاآخر برج تقطیر،از کتاب درسی

مطالعات اجتماعی نهم

مدرس: فیضی، شادی
فعالیت: تدریس درس 14 تا آخر انجام و نمونه سوالات نهایی این درس ارائه شد

مهارت زندگی و فلسفه‌ی نهم

مدرس: رستمی، محدثه
فعالیت: مبحث هدایت تحصیلی و عوامل موثر در انتخاب شغل تدریس شد
تکلیف: آخرین تغییرات آزمونهای مشاوره‌ای دانش آموزان پایه نهم در سال تحصیلی 1402-1401 1 آزمونهای مشاوره‌ای به جای سامانه  hamgam در سامانه my.medu.ir برگزار می گردد. 2 در آزمون رغبت تعداد سوالات از 319 به 145 سوال(120 سوال پایه و 25 سوال مکمل) کاهش یافته است. 3 در آزمون توانایی تعداد سوالات از 255 به 118 سوال (93 سوال پایه و 25 سوال مکمل) کاهش یافته است. 4 یعنی در مجموع دانش آموزان پایه نهم به جای 574 سوال به 263 سوال آزمونهای مشاوره‌ای پاسخ خواهند داد. 5 قبلاً برای پاسخ و تایید هر سوال بایستی صفحه به صفحه جلو رفت ولی با تغییرات جدید در هر صفحه سوالات متعددی مشاهده می شود. 6 قبل از پاسخ به آزمونهای مشاوره‌ای حتما باید راهنمای آن دو آزمون مورد مطالعه و تایید قرار بگیرد. 7 با تغییرات جدید دیگر خبری از دریافت رمز دانش آموزی برای ورود به سامانه آزمون وجود ندارد و دانش آموزان با ورود به سامانه my.medu.ir و وارد کردن کد ملی و سریال شش رقمی شناسنامه خود اقدام می کنند.

پژوهش نهم

مدرس: وحیدی، عطیه
فعالیت: جزوه جلسه ششم
تکلیف: ندارند

فارسی نهم

مدرس: عبدالهی فرد، مینا
فعالیت: پرسش و املا
تکلیف: کتاب کار تا درس 11 انجام شود

نگارش نهم

مدرس: عبدالهی فرد، مینا
فعالیت: خوانش شعر و انشا
تکلیف: ____

عربی نهم

مدرس: زحمتکش، فریبا
فعالیت: حل تمارین درس 7 وپرسش از درس 7
تکلیف: پرسش از درس 7 وحل کتاب کار درس 7

فیزیک نهم

مدرس: منشاری، الناز
فعالیت: تکمیل تدریس فصل فشار از کتاب و جزوه
تکلیف: حل کامل کتابکار و پرسش از مسائل فصل
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: