فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: ابونصر فارابی
فعالیت: تکلیف هندسه صفحه 60 کتاب کار علوی
توضیح: تکلیف بعد ار انجام بصورت عکس یا فایل پی دی اف بروی پرتال بارگذاری شود

هندسه‌ی هشتم

مدرس: عبدی، حسن
تکلیف: سوال 5 تا 9 صفحه 60 کتاب کار

هندسه‌ی هشتم

مدرس: عبدی، حسن
تکلیف: فایل ارسالی دبیر
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: