فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40101

فارسی دوازدهم

مدرس: بیتانه، محمدجواد
فعالیت: حل تست و مرور نکات به جهت آمادگی در آزمون
تکلیف: تحلیل تست های آزمون هفتگی روز چهارشنبه و آزمون دوره ای علوی روز جمعه

فیزیک دوازدهم ریاضی

مدرس: شریفی، سیدمحمدمهدی
تکلیف: حل مجدد تستهای جلسه امروز

عربی دوازدهم

مدرس: پاسکه، صادق
تکلیف: 30 تست ترجمه . 40 سوال از عدد و درس 1 دوازدهم

گسسته‌ی دوازدهم

مدرس: کرد، پدرام
تکلیف: حل سوالات ازمونهای ازمایشی ارائه شده در بخش گسسته

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: کتاب انلاین علوی فصل 1 دوازدهم سوالات 44تا82

فیزیک دوازدهم ریاضی

مدرس: شریفی، سیدمحمدمهدی
فعالیت: تدریس و پرسش
تکلیف: فایل بارگذاری شده انجام شود

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
فعالیت: ادامه روند تدریس
تکلیف: روز یکشنبه اعلام می شود

حسابان دوازدهم

مدرس: رضایی، علیرضا

هندسه‌ی دوازدهم

مدرس: علوی، سیدامیررضا
تکلیف: هندسه دهم: از جزوه تست های درس اول فصل اول مبحث ترسیم های هندسی از کل شمارهای 110 تا 135 هندسه دوازدهم: از کتاب همراه تست های درس اول فصل اول مبحث ماتریس شماره های زوج از 19 تا 69
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: