فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40101

حسابان دوازدهم

مدرس: رضایی، علیرضا
تکلیف: سلام. لطفا 10 صفحه اول جزوه حد را مطالعه بفرمایید

فارسی دوازدهم

مدرس: بیتانه، محمدجواد
فعالیت: تدریس درس 7
تکلیف: حل تست های فرد درس 7 به صورت تشریحی از کتاب مهر و ماه + نون شب 10 و 11 و 12 از کتاب الگو

فیزیک دوازدهم ریاضی

مدرس: شریفی، سیدمحمدمهدی
تکلیف: تستهای 1 الی 9 + تستهای 25 الی 32 فصل سوم همراه علوی فیزیک3

حسابان دوازدهم

مدرس: رضایی، علیرضا
تکلیف: سلام لطفا بعد از بررسی سوالات تشریحی معادلات مثلثاتی سوالات تستی را تمرین کنید

زبان انگلیسی دوازدهم

مدرس: معتمدی، کامران

گسسته‌ی دوازدهم

مدرس: کرد، پدرام
فعالیت: از فایل تشریحی از سوال 50 تا 85 از تست کتاب میکرو طلایی گاج از تست 360 الی 529 (به مدت دو هفته)

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: فصل2دوازدهم کتاب انلاین علوی سوالات98تااخر127

فیزیک دوازدهم ریاضی

مدرس: شریفی، سیدمحمدمهدی
تکلیف: تستهای 176 الی 187 و تستهای 191 الی 201 از کتاب علوی فصل دوم + روخوانی جزوه نوسان

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
فعالیت: مطالعه فصل 2 دوازدهم
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: