فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول دخترانه جمهوری تهران
کلاس: نیلوفر

عربی هفتم

مدرس: روستائی، فرناز
فعالیت: سلام عزیزای دلم امروز اسم جمع مکسر و سالم و نشانه هاش تدریس شد+تمیرینات کتاب حل شد +آزمون کلاسی هم برگزار شد
تکلیف: تکلیف جلسه آینده =ترجمه ص 22+ حل تمرین ص 24 و ص 25+حل کتاب کار از ص17 تا ص 24 حل شود +سه اسم پیدا کنید و جمع و مثنی کنید.+پرسش لغات ص 21کتاب

پیام‌های آسمان هفتم

مدرس: سنجری، سیما
فعالیت: بنام خدای مهربان تدریس درس سوم تلخ یا شیرین کتاب کار درس اول و‌دوم چک شد پرسش کلاسی از درس دوم
تکلیف: دخترای گلم جلسه بعد از درس یک ،دو وسوم امتحان گرفته خواهد شد. لطفا کتاب کار تا درس سوم کامل شود بررسی میشه

قرآن هفتم

مدرس: سنجری، سیما
فعالیت: بنام خدا تدریس درس سوم قران جلسه اول قرائت درس سوم جلسه اول کارشد. پرسش کلاسی از درس دوم جلسه اول ودوم
تکلیف: دخترای گلم جلسه بعد درس سوم قسمت اول پرسیده میشه قرایت جلسه اول تمرین شود پرسیده می شود نمره شفاهی مستمر نیم ترم اول حتما گرفته خواهد شد.

کامپیوتر هفتم

مدرس: قاسمی، غزاله
فعالیت: مبحث RAM و ROMو تفاوت آنها و حافظه های اولیه و ثانویه آموزش داده شد
تکلیف: پرسش از دو جلسه آخر داریم

سرود

مدرس: معافی غفاری، غزل
فعالیت: تمرین بیان
تکلیف: ندارد

سواد مالی

مدرس: حیدری، مهسا
فعالیت: مرور جلسه قبل به صورت پرسش و پاسخ تدریس تخصص گرایی و تقسیم کار با ارائه فیلم و پاور
تکلیف: درباره یک شرکت خانوادگی تاسیس شده تحقیق کنید فعالیت 2_1

کامپیوتر هفتم

مدرس: قاسمی، غزاله
فعالیت: مبحث core i ها بطور کامل تدریس شد
تکلیف: مطالب تدریس شده پرسیده میشود

فیزیک هفتم

مدرس: منشاری، الناز
فعالیت: حل کتاب کار تا اواسط ص 28
تکلیف: نوشتن ده سوال تشریحی نمونه سوالات 9 تا 13 کتابکار قسمت پ +پرسش

تئاتر مقدماتی

مدرس: معافی غفاری، غزل
فعالیت: مطالب تدریس شده تا سر نقالی

فارسی هفتم

مدرس: همت یار، مرضیه
فعالیت: سلام وقت بخیر روخوانی درس کژال انجام شد توضیح فعل،ارکان جمله حل نمونه سوال ازمون کتبی
تکلیف: تکالیف: 20جمله با ارکان جمله(فعل.فاعل....) 2مورد هم خانواده کلمات: هدف.حکیم .کتاب.حُسن متضاد کلمات: پیر/سختی/ابتدا/سحرگاه جلسه اینده پرسش ازمون کتبی را در دفترفارسی نوشته و پاسخ صحیح آن را بنویسید

نگارش هفتم

مدرس: همت یار، مرضیه
تکلیف: سلام دخترای عزیزم نگارش درس دو را پاسخ دهید

حساب هفتم

مدرس: فرخی، کوثر
تکلیف: صفحه 22 کتاب صفحه 44و 45 کتابکار صفحه 50 و 51 کتابکار امتحان از مباحث ضرب و تقسیم و جمع و تفریق فصل 2

زیست‌شناسی و زمین هفتم

مدرس: نوروزی، عاطفه
فعالیت: برگه های آزمون 10نمره ای تحویل دانش آموزان داده شد. گروه بندی انجام شد. فعالیتهای گروهی تحویل گرفته شد. پرسش گروهی به صورت شفاهی انجام شد فصل 5روش استخراج آهن تدریس داده شد فکر کنید و خود ابیازمایید صفحه 39انجام داده شد. آلیاژهای آهن توضیح داده شد
تکلیف: فصل 5به طور کامل از کتاب درسی ،کتاب کار وجزوه خوانده شود‌

فیزیک هفتم

مدرس: منشاری، الناز
فعالیت: چک کردن تکالیف، پرسش، تدریس کامل فصل دو، حل کتاب کار
تکلیف: حل کامل فصل دو کتابکار

تست و مباحثه

مدرس: زارعی سهامیه، فهیمه
تکلیف: سلام بچه ها این تمرینات رو برای هفته اینده حل کنید.

ورزش هفتم

مدرس: کرباسی صالح، فرزانه
فعالیت: انتخابی مسابقات شامل آمادگی جسمانی، طناب کشی و برج هیجان
تکلیف: ندارند

مطالعات اجتماعی هفتم

مدرس: عمرانی، گلناز
فعالیت: پرسش درس 1 تدریس 2
تکلیف: مطالعه درس 1 و 2 انجام فعالیت صفحه صفحه 8 و به کار ببندیم صفحه 12 آزمون درس 1 و 2

هندسه‌ی هفتم

مدرس: عرب‌پور، صبا
فعالیت: تدریس تا ابتدای تبدیلات هندسی
تکلیف: مرور برای آزمون و تحلیل . حتما قبل از آزمون این فایل مطالعه شود .

شیمی هفتم

مدرس: وحدتی، فریما
فعالیت: تدریس ویژگی های عنصرهای فلزی و‌غیر فلزی و تمرین و تکرار مطالب تدریس شده ی جلسه قبل به جهت تثبیت مطالب در ذهن دانش آموزان عزیز.
تکلیف: پرسش کلاسی از درس سوم تا جایی که تدریس شده است. کتاب کار علوم را همراه خود داشته باشید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: