فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول دخترانه جمهوری تهران
کلاس: نیلوفر

پژوهش هفتم

مدرس: وحیدی، عطیه
فعالیت: ساخت پک فنی
تکلیف: ندارند

کامپیوتر هفتم

مدرس: قاسمی، غزاله
فعالیت: تدریس صفحات 112 تا 120 کتاب درسی بخش سوم‌کتاب
تکلیف: مرور مطالب و آمادگی برای پرسش کلاسی

فیزیک هفتم

مدرس: منشاری، الناز
فعالیت: حل و انجام نمونه سوال

تئاتر مقدماتی

مدرس: دلداده، بهاره
فعالیت: چگونگی نگارش متن دیالوگ دار

فارسی هفتم

مدرس: گلچین، فاطمه
فعالیت: ارائه درس آزاد توسط دانش آموزان+ تکمیل درس آدم آهنی و شاپرک
تکلیف: درس یک و دو کتاب فارسی به طور کامل پرسیده می‌شود

هندسه‌ی هفتم

مدرس: عرب‌پور، صبا
فعالیت: حل تمارین کتابکار به صورت دوره
تکلیف: ندارند .

زیست‌شناسی و زمین هفتم

مدرس: نوروزی، عاطفه
فعالیت: دوره فصل 14و رفع اشکال انجام شد فصل 15مطالب مربوط به دستگاه تنفس در کتاب درسی مطالعه ونکات مهم توضیح داده شد. تصاویر مربوط به دستگاه تنفس نمایش داده شد.
تکلیف: اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 126انجام داده شود کتاب کار فصل 15سوالات مربوط به دستگاه تنفس انجام داده شود. فصل 14و15کامل خوانده شود‌

مهارت زندگی و فلسفه‌ی هفتم

مدرس: رستمی، محدثه
فعالیت: تدریس مبحث اعتماد به نفس و عزت نفس و پاسخ به سوالات دانش آموزان
تکلیف: تکلیف مربوط به درس را انجام دهید

ورزش هفتم

مدرس: حامل کارگر، الناز
فعالیت: حضور غیاب چک کردن لباس گرم کردن ورزش و برای عکس العمل و هماهنگی نمرین مسابقات والیبال و طناب کشی سرد کردن.
تکلیف: ندارند

تست و مباحثه

مدرس: نوری، درسا

مطالعات اجتماعی هفتم

مدرس: عمرانی، گلناز
فعالیت: تدریس درس 22 پریش دروس 19 و 20
تکلیف: مطالعه و آمادگی برای آزمون دروس 13 تا آخر درس 18

حساب هفتم

مدرس: کاظمی مقدم، مهسا
فعالیت: حل تمارین صفحات 184/185/191 کتابکار
تکلیف: حل تمارین صفحات 193/194 و 195 تا سر پرسش چهارگزینه ای

هندسه‌ی هفتم

مدرس: عرب‌پور، صبا
فعالیت: حل تمارین کتاب وکتابکار
تکلیف: حل صفحات 205 و 206 کتابکار

شیمی هفتم

مدرس: وحدتی، فریما
فعالیت: ازمونک کلاسی از درس سوم گرفته شد. فصل سوم رفع اشکال گردید.
تکلیف: فصل اول مطالعه شود.

عربی هفتم

مدرس: روستائی، فرناز
فعالیت: سلام عزیزانم تا آخر درس 8کتاب حل شد آزمون از درس7و8گرفته شد .
تکلیف: جلسه آینده کلمات درس 9خوانده شود و متن درس 9کار شود تمرینات درس 9حل شود

پیام‌های آسمان هفتم

مدرس: سنجری، سیما
فعالیت: بنام خدا تدربس درس چهاردهم مرور درس سیزدهم
تکلیف: جلسه اینده درس سیزدهم و‌چهاردم باهم کوئیز گرفته می شود کتاب کار درس چهاردهم کامل شود

قرآن هفتم

مدرس: سنجری، سیما
فعالیت: بنام خدا تدریس درس یازدهم قسمت دوم قرایت درس یازدهم جلسه اول تمرین و پرسیده شد
تکلیف: جلسه اینده درس یازدهم مفاهیم وقرایت پرسیده می شود

کامپیوتر هفتم

مدرس: قاسمی، غزاله
فعالیت: تدریس مبحث سواد عاطفی کنفرانس دانش آموزان انجام شد
تکلیف: مرور مطالب و آمادگی برای کوییز تا جایی که تدریس شده

طراحی لباس

مدرس: فولادی، نجمه
فعالیت: آموزش طراحی چهره بر اساس محاسبات

سواد مالی

مدرس: حیدری، مهسا
فعالیت: دلیل ورشکستگی کسب و کارها شروع فصل چهارم انواع سازمان های تجاری مزایا و معایب کسب و کار های انفرادی
تکلیف: یک کسب و کار تجاری نام برده و مزایا و معایب آن را بررسی کنید
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: