فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول دخترانه جمهوری تهران
کلاس: نیلوفر

پیام‌های آسمان هفتم

مدرس: سنجری، سیما
فعالیت: بنام خدا تدریس درس دهم
تکلیف: پرسش از درس نهم ودهم کتاب کار درس ده کامل شود

قرآن هفتم

مدرس: سنجری، سیما
فعالیت: بنام خدا تدریس درس هشتم
تکلیف: پرسش از درس هشتم انس با قران درخانه کامل شود

مطالعات اجتماعی هفتم

مدرس: عمرانی، گلناز
فعالیت: تدریس درس 17
تکلیف: مطالعه و آزمون کتبی دروس 13، 14، 15 ،16 ،17 انجام کاربرگ درس 13 تا 17 تکمیل پرسشهای کتاب دروس 13 تا 17

حساب هفتم

مدرس: کاظمی مقدم، مهسا
فعالیت: حل تمارین صفحات 132 تا 134 کتابکار
تکلیف: حل تمارین صفحات 136 تا 139 (تا ابتدای پرسش های چهار گزینه ای)

هندسه‌ی هفتم

مدرس: عرب‌پور، صبا
فعالیت: حل تمارین کتابکار
تکلیف: حل صفحه 78 کتاب درسی و آمادگی برای آزمون روز یک شنبه

پژوهش هفتم

مدرس: وحیدی، عطیه
فعالیت: تدریس جزوه جلسه سوم و چهارم
تکلیف: ندارند

کامپیوتر هفتم

مدرس: قاسمی، غزاله
فعالیت: بیتا حسین زاده مبحث تدریس شده ورد را کامل توضیح داد
تکلیف: دانش آموزانی که ارائه دارند آماده باشند. مرور مطالب داریم

فیزیک هفتم

مدرس: منشاری، الناز
فعالیت: حل کتاب کار + پرسش
تکلیف: ص 124 و ص 125 کتابکار بخش ت : 7-8-9-15-16 و پرسش از اول فصل ده تا انتهای ص 86

تئاتر مقدماتی

مدرس: دلداده، بهاره
فعالیت: برسی نمایش خلاق و بازیگری

فارسی هفتم

مدرس: گلچین، فاطمه
فعالیت: اتمام درس یازده تا پایان صفحه 105 ارائه دانش آموزان درباره قالب شعر گل و گل
تکلیف: تمرینات مربوط به درس یازده کتاب کار به طور کامل حل شود پرسش از شعر گل و گل درس یازده خواهیم داشت

حساب هفتم

مدرس: کاظمی مقدم، مهسا
فعالیت: حل تمارین صفحه 65، 66 و 67 کتاب درسی
تکلیف: تکمیل کتابکار صفحات: 132-135

فیزیک هفتم

مدرس: منشاری، الناز
فعالیت: تدریس تا سر انتقال گرما
تکلیف: نوشتن پنج سوال و جواب در دفتر+ پرسش تا سر انتقال گرما

مهارت زندگی و فلسفه‌ی هفتم

مدرس: رستمی، محدثه
فعالیت: کتاب تفکر مبحث معاشرت تدریس شد
تکلیف: دانش آموزان عزیز لطفا تمرینات مربوطه را برای جلسه اینده تکمیل کنید

ورزش هفتم

مدرس: حامل کارگر، الناز
فعالیت: حضور غیاب.چک کردن لباس،گرم کردن ،مبحث سرعت عمل و هماهنگی با بازی گروهی سرد کردن .
تکلیف: ندارند.

تست و مباحثه

مدرس: نوری، درسا
فعالیت: حل سوالات هندسه
تکلیف: به دو سوال داده شده پاسخ دهید.

مطالعات اجتماعی هفتم

مدرس: عمرانی، گلناز
فعالیت: تدریس درس 16 پرسش دروس 13 تا 15
تکلیف: مطالعه و آمادگی برای پرسش دروس 13،14،15،16 انجام درس 16 کاربرگ

حساب هفتم

مدرس: کاظمی مقدم، مهسا
فعالیت: حل تمارین صفحات 63 و 64 و 65 کتاب درسی
تکلیف: 1) حل تمارین باقی مانده از صفحات 65 و 66 کتاب درسی 2) حل تمارین کتابکار صفحات 123 و 124 (دوره درس 2)

هندسه‌ی هفتم

مدرس: عرب‌پور، صبا
فعالیت: حل نمونه سوالا ت فصل 6
تکلیف: ندارند

شیمی هفتم

مدرس: وحدتی، فریما
فعالیت: فصل چهارم تدریس شد. پرسش و پاسخ کلاسی صورت گرفت.گزارش کار ازمایشگاه‌نوشته شد.
تکلیف: تمرینات مشخص شده کتاب کار حل شود. تا جایی که فصل چهارم تدریس شده است مطالعه صورت گیرد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: