فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول دخترانه جمهوری تهران
کلاس: نیلوفر

مهارت زندگی و فلسفه‌ی هفتم

مدرس: رستمی، محدثه
فعالیت: مبحث من کیستم؟ ویژگی های جسمانی
تکلیف: تکلیف صفحه 31 کتاب تفکر و سبک زندگی به صورت کشیدن جدول در کاغذ A4و فعالیت ص32 فعالیت صفحه 44 مهارت های زندگی داشتن پلنر هفتگی جهت برنامه ریزی همراه داشتن کتاب تفکر و کتاب مهارت و حل فعالیت ها الزامی می باشد

ورزش هفتم

مدرس: حامل کارگر، الناز
فعالیت: حضورغیاب،چک کردن لباس،گرم کردن ، کار کردن روی تعادل و چابکی، بازی تیمی کبدی،سرد کردن و برگشت به حالت اولیه
تکلیف: ندارند

تست و مباحثه

مدرس: زارعی سهامیه، فهیمه
فعالیت: 4 سوال حجم های هندسی
تکلیف: سلام بچه ها اول سوالات کاربرگ رو نوشته بعد با دقت روی سوالات فکر کنید

مطالعات اجتماعی هفتم

مدرس: عمرانی، گلناز
فعالیت: آزمون دروس 5،6،7،8 - تدریس درس 9
تکلیف: مطالعه 8 درس اول و تکمیل فعالیتهای 8 درس برای جلسه بعد

حساب هفتم

مدرس: متقی نوری، سیده فاطمه
فعالیت: تدریس مقدار عبارت جبری و حل تمرین
تکلیف: صفحه 73 کتاب کار مربوط به عبارات جبری حل شود.

هندسه‌ی هفتم

مدرس: عرب‌پور، صبا
فعالیت: حل تمارین کتاب فصل 6 بخش 1 و رفع اشکال تمارین کتاب کار فصل 4 .
تکلیف: ندارند

شیمی هفتم

مدرس: وحدتی، فریما
فعالیت: درس سوم کامل تدریس شد.فعالیت های کتاب کامل شد. آزمایشهای مربوطه انجام شد.تکرار و تمرین درس سوم صورت گرفت.
تکلیف: درس اول و سوم مطالعه شود.
فعالیت: هندسه هفتم 1401/08/30 فصل چهارم (هندسه و استدلال) و فصل ششم (سطح و حجم) درس اول (حجم‌های هندسی) 20 نمره

عربی هفتم

مدرس: روستائی، فرناز
فعالیت: سلام عزیزانم امروز تمرینات کتاب درس 2کامل حل شد
تکلیف: تکلیف :جلسه آینده آزمون کتبی از درس 2 کامل +حل کتاب کار از ص 37تا ص47

پیام‌های آسمان هفتم

مدرس: سنجری، سیما
فعالیت: بنام خدا تدریس درس پنجم وکتاب کار درس چهارم چک شد.
تکلیف: جلسه بعد درس پنجم کوئیز گرفته می شود

قرآن هفتم

مدرس: سنجری، سیما
فعالیت: بنام خدا تدریس درس چهارم قسمت دوم پرسش از مفاهیم درس چهارم قسمت اول
تکلیف: جلسه بعد درس چهارم قرایت ومفاهیم پرسیده می شود

کامپیوتر هفتم

مدرس: قاسمی، غزاله
فعالیت: ارائه 3نفر از دانش آموزان، دادخواه،حسن زاده و مرادی انجام شد
تکلیف: تکلیف نداریم جلسه بعد مبحث جدید تدریس خواهد شد

سرود

مدرس: معافی غفاری، غزل
فعالیت: تمرین بیان
تکلیف: صحنه دوم نمایشنامه ناکجا تا نیمه صفحه 24

سواد مالی

مدرس: حیدری، مهسا
فعالیت: مرور جلسه قبل تدریس طبقه بندی کسب و کار ها و اهمیت نسبی بخش های سه گانه
تکلیف: امتحان از فصل اول به پرسش های صفحه 40 پاسخ دهید

تست و مباحثه

مدرس: زارعی سهامیه، فهیمه
فعالیت: سلام بچه ها فایل زیر پاسخنامه جلسه سوم است .

فارسی هفتم

مدرس: گلچین، فاطمه
فعالیت: تا پایان درس سوم توفیق ادب تدریس شد.
تکلیف: صفحات 17-18-19 کتاب کار مربوط به سه درس اول حل شود. معنی واژه های سه درس اول تا پایان توفیق ادب خوانده شود.

پژوهش هفتم

مدرس: اسدی، حنانه
فعالیت: اتمام تدریس پاورپوینت شماره 6 تفاوت های قایق فن بوت با قایق های متداول
تکلیف: لینک فیلم های پک پژوهش https://drive.google.com/file/d/1AnkLNYFV55YJXvduFlh-d-PRoM3GNz6l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1X3Q_Z9Sb5rfQYSClo9axV9cZXOVU56pE/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1PqNfO3a2lLqcMwbFHiunpbPejE2yZjJl/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1XZEf-KivFYp9-sThoGSRlMiFCFrNKlvy/view?usp=sharing

کامپیوتر هفتم

مدرس: قاسمی، غزاله
فعالیت: ارائه آذری و اربابی انجام شد پرسش کلاسی داشتیم مبحث کاربردهای انواع نمایشگرها تدریس شد
تکلیف: پرسش از جلسه اخر داریم ارائه های حسین زده و دادخواه آماده باشد

فیزیک هفتم

مدرس: منشاری، الناز
فعالیت: تدریس تا پایان ص 69
تکلیف: کتابکار هفتم ص 99 الف12 ب 3-4-9 پ 7-8-9-10-11-12-13-و پرسش تاپایان صفحه 69

تئاتر مقدماتی

مدرس: معافی غفاری، غزل
فعالیت: تمرینات بداهه
تکلیف: ندارد
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: