فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول دخترانه جمهوری تهران
کلاس: نیلوفر

کامپیوتر هفتم

مدرس: قاسمی، غزاله
فعالیت: تحلیل آزمون کامپیوتر را با کمک دانش آموزان انجام دادیم
تکلیف: تکلیف نداریم موفق باشید

فیزیک هفتم

مدرس: منشاری، الناز
فعالیت: پرسش از فصل 9
تکلیف: پرسش از فصل 9

تئاتر مقدماتی

مدرس: معافی غفاری، غزل
فعالیت: بررسی نمایشنامه‌ها
تکلیف: نمایشنامه‌های خود را جهت بررسی آپلود کنید.

فارسی هفتم

مدرس: گلچین، فاطمه
فعالیت: یادآوری متمم+حل فعالیت نوشتاری- تدریس تا پایان درس هفت (حکایت دعای مادر)
تکلیف: کلمات حکایت دعای مادر خوانده شود

نگارش هفتم

مدرس: گلچین، فاطمه
فعالیت: تدریس تا پایان درس 3

حساب هفتم

مدرس: متقی نوری، سیده فاطمه
فعالیت: حل تمرین ورفع اشکال
تکلیف: رفع اشکال کتاب کار

زیست‌شناسی و زمین هفتم

مدرس: نوروزی، عاطفه
فعالیت: فصل 13تا مبحث گوارش نهایی تدریس شد. رفع اشکال و پاسخ فعالیتها انجام شد. کتاب کار فصل 12صفحه 145و146تصحیح شد.
تکلیف: دوره فصول زمین شناسی وزیست شناسی برای آزمون ترم اول

فیزیک هفتم

مدرس: منشاری، الناز
فعالیت: حل کتابکار
تکلیف: پرسش از فصل 9

تست و مباحثه

مدرس: زارعی سهامیه، فهیمه
تکلیف: پاسخنامه جلسه ششم

مهارت زندگی و فلسفه‌ی هفتم

مدرس: رستمی، محدثه
فعالیت: نکات مطالعاتی شب امتحان راه های کنترل استرس در ایام امتحانات
تکلیف: تکلیفی داده نشد

ورزش هفتم

مدرس: حامل کارگر، الناز
فعالیت: حضور و غیاب. نقش ورزش در یادگیری ، پلی بین مغز و اندام های بدن ،مدیتیشن.

تست و مباحثه

مدرس: زارعی سهامیه، فهیمه
فعالیت: ساده کردن عبارت های جبری
تکلیف: حل کردن کاربرگ

مطالعات اجتماعی هفتم

مدرس: عمرانی، گلناز
فعالیت: دوره دروس 9 ، 10 ، 11 ،12

حساب هفتم

مدرس: متقی نوری، سیده فاطمه
فعالیت: تدریس اعداد اول وحل تمرین
تکلیف: ادامه حل تمرین اعداداول ورفع اشکال

هندسه‌ی هفتم

مدرس: عرب‌پور، صبا
فعالیت: حل تمارین فصل 6
تکلیف: ندارند.

شیمی هفتم

مدرس: وحدتی، فریما
فعالیت: درس سوم تمرین و‌تکرار شد. فیلم ازمایش های مربوط به درس علوم گذاشته شد و‌بحث‌و‌گفتگو‌پرداخته شد.
تکلیف: برای امتحان ترم،کتاب کار،جزوه و کتاب علوم مطالعه شود.

عربی هفتم

مدرس: روستائی، فرناز
فعالیت: سلام دوره ضمیر+ حل کتاب کار درس 3+ حل نمونه سوال امتحانی

پیام‌های آسمان هفتم

مدرس: سنجری، سیما
فعالیت: بنام خدا مرور درس 8
تکلیف: لطفا برای امتحان نمونه سوال پیام از درس 1تا8 همراه با کتاب کار مطالعه شود

قرآن هفتم

مدرس: سنجری، سیما
فعالیت: بنام خدا امتحان شفاهی نوبت اول قرائت از درس 1تا 6گرفته شد
تکلیف: دخترای گلم لطفا برای امتحان نوبت اول کتبی قسمت مفاهیم ترجمه ها انس با قران درخانه ها خوب خوانده شودموفق باشید انشالله بهترین نمره ها از همه دروس نوبت اول کسب کنید

کامپیوتر هفتم

مدرس: قاسمی، غزاله
فعالیت: مباحث کنترل پنل و تظیمات در کلاس مرور و رفع اشکال شد
تکلیف: به امید موفقیت برای شما عزیزان در امتحان فردا

سرود

مدرس: معافی غفاری، غزل
فعالیت: بررسی نمایشنامه‌ها
تکلیف: تا هرجا که روایت نمایشنامه خود را پیش برده‌اید دست نگه داشته و به بازنویسی بپردازید. هیچ نیازی به پایان بردن داستان نیست، پس تلاش نکنید با عجله آن را تمام کنید. متن خود را در پرتال آپلود کنید.

سواد مالی

مدرس: حیدری، مهسا
فعالیت: دوره کتاب و نکات مهم
تکلیف: لطفاً به دوستانی که نبودن هم نکات مهم رو بگین
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: