فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول دخترانه جمهوری تهران
کلاس: نیلوفر

فارسی هفتم

مدرس: گلچین، فاطمه
فعالیت: اتمام فعالیت های فارسی تا روان خوانی مرخصی

حساب هفتم

مدرس: کاظمی مقدم، مهسا
فعالیت: حل تمارین صفحه 181 کتاب کار و رفع اشکال فصل 7
تکلیف: پلی کپی زیر در ایام نوروز حفظ شود

زیست‌شناسی و زمین هفتم

مدرس: نوروزی، عاطفه
فعالیت: فصل 14با پرسش و پاسخ دوره شد مبحث بافت قلب ورگهای بدن وانواع گردش خون تدریس شد
تکلیف: مطالعه روزانه حداقل 15دقیقه یکی از اشکال فصل 14به دلخواه به صورت تلفیق هنر و علوم درست شود

فیزیک هفتم

مدرس: منشاری، الناز
تکلیف: مطالعه فصل

مهارت زندگی و فلسفه‌ی هفتم

مدرس: رستمی، محدثه
فعالیت: تدریس مبحث خود پنداره و خودشکوفایی
تکلیف: تکالیف این دو مبحث را انجام دهید

ورزش هفتم

مدرس: حامل کارگر، الناز
فعالیت: حضور غیاب.نقش ورزش در سلامتی و زندگی و چابکی در ورزش
تکلیف: تحقیق در مورد نقش ورزش در سلامت روان. مهلت تا پایان فروردین.

تست و مباحثه

مدرس: نوری، درسا
تکلیف: سوالات فایل را حل کنید

مطالعات اجتماعی هفتم

مدرس: عمرانی، گلناز
فعالیت: تدریس درس 20

حساب هفتم

مدرس: کاظمی مقدم، مهسا
فعالیت: حل تمارین صفحه 180 کتاب کار و رفع اشکال فصل 7
تکلیف: ندارند

شیمی هفتم

مدرس: وحدتی، فریما
فعالیت: مشاهده‌فیلم‌های آموزشی مربوطه و آزمایشگاهی بررسی سوالات کتاب کار
تکلیف: مطالعه فصل‌چهارم و‌تکمیل سوالات کتاب کار

عربی هفتم

مدرس: روستائی، فرناز
فعالیت: سلام عزیزانم امروز متن درس 7قواعدو متن تدریس شد و تمرینات درس 7 حل شد
تکلیف: جلسه آینده کتاب کار در س5 حل شود و کلمات و متن درس 7 خوانده شود .

پیام‌های آسمان هفتم

مدرس: سنجری، سیما
فعالیت: بنام خدا تدریس درس دوازدهم
تکلیف: کتاب کار درس دوازدهم کامل شودپرسش از درس 12

قرآن هفتم

مدرس: سنجری، سیما
فعالیت: بنام خدا تدریس درس 10 جلسه اول ودوم انس با قران کامل شد
تکلیف: پرسش از مفاهیم وقرایت درس دهم

کامپیوتر هفتم

مدرس: قاسمی، غزاله
فعالیت: سربرگ ها تدریس شد صفحات تدریس شده از 86 تا 88
تکلیف: جلسه آینده حتما از سربرک ها پرسش انجام می شود

طراحی لباس

مدرس: فولادی، نجمه
فعالیت: آموزش طراحی انواع یقه

سواد مالی

مدرس: حیدری، مهسا
فعالیت: اندازه کسب و کار ها و چگونگی رشد آنها
تکلیف: فعالیت 4-3صفحه 56
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: