فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول دخترانه جمهوری تهران
کلاس: نیلوفر

مطالعات اجتماعی هفتم

مدرس: عمرانی، گلناز
فعالیت: انجام نمونه سوال از کل کتاب
تکلیف: آرزوی موفقیت و سلامتی برای همه دانش آموزان عزیزم را دارم.

حساب هفتم

مدرس: کاظمی مقدم، مهسا
فعالیت: حل تمارین کتابکار صفحات: 248/249/250/251
تکلیف: دوره کتاب و جزوه جهت امتحانات

هندسه‌ی هفتم

مدرس: عرب‌پور، صبا
فعالیت: مرور

شیمی هفتم

مدرس: وحدتی، فریما
فعالیت: قلب گوسفند تشریح شد،نکات مهم فصل های 1،3،4گفته شد،
تکلیف: برای امتحان پایانی فصول 1،3،4 کتاب و‌کتاب کار و‌جزوه‌خوانده‌شود.

پژوهش هفتم

مدرس: وحیدی، عطیه
فعالیت: مشخص کردن بخش های مهم جزوه
تکلیف: ندارند

کامپیوتر هفتم

مدرس: قاسمی، غزاله
فعالیت: مرور مطالب
تکلیف: نداریم

حساب هفتم

مدرس: کاظمی مقدم، مهسا
فعالیت: حل تمرین صفحات 248-249 کتابکار
تکلیف: دوره کتاب و کتابکار و آمادگی جهت آزمون پا به پا و ترم دوم

فیزیک هفتم

مدرس: منشاری، الناز
فعالیت: ارائه فصل ده توسط دانش آموزان
تکلیف: دوره

تئاتر مقدماتی

مدرس: دلداده، بهاره
فعالیت: کار عملی تئاتر
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: