فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40101

عربی دوازدهم

مدرس: پاسکه، صادق
تکلیف: سلام تکلیف عربی حل تست های ارسال شده با حل تست های جزوه و حداقل 40 تست از درس پنجم دهم

حسابان دوازدهم

مدرس: رضایی، علیرضا
فعالیت: سلام.همه جزوه مثلثات از ابتدای مثلثات تا آخر کمانهای 2x خوانده شود و فرمولها اثبات شود
تکلیف: 43 تست مثلثات باید open book زده شود

زبان انگلیسی دوازدهم

مدرس: معتمدی، کامران

گسسته‌ی دوازدهم

مدرس: کرد، پدرام
فعالیت: حل سوالات 1 الی 40 حل گردد حل سوالات 91 الی 105

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
تکلیف: کتاب انلاین علوی فصل 1دوازدهم سوالات204تا215و218-219-220و223تا227 وفصل 2 دوازدهم سوالات 1تا14وسوالات17و18و19

دین و زندگی دوازدهم

مدرس: آخوندی، علی اکبر
تکلیف: تست های درس 3 دوازدهم کتاب علوی

فیزیک دوازدهم ریاضی

مدرس: شریفی، سیدمحمدمهدی
فعالیت: تدریس ترمو
تکلیف: تا دوشنبه حل شود

شیمی دوازدهم

مدرس: نوذری نژاد، نوذر
فعالیت: مطالعه درس تدریس شده

فارسی دوازدهم

مدرس: بیتانه، محمدجواد
فعالیت: تدریس درس 5 و روانخوانی
تکلیف: حل تشریحی تست های درس 5 از کتاب علوی

فیزیک دوازدهم ریاضی

مدرس: شریفی، سیدمحمدمهدی
تکلیف: مجموعه تمرین شماره 10 تا هفته اینده

عربی دوازدهم

مدرس: پاسکه، صادق
تکلیف: تستهای درس 1 دوازدهم از خیلی سبز تکمیل شود هرکس ندارد از دوستش تهیه کند ، عکس سوالات را دریافت کند حل نماید تا کتاب از مدرسه به دست وی رسد

حسابان دوازدهم

مدرس: رضایی، علیرضا
فعالیت: کل جزوه پایه مثلثات را باید مرور کنید
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: