فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: سید محمدحسین شهریار

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: با دانش آموزان درباره مسائله ها از کلاس اول و ذهنی حل کردن آنها گفت و گو کردیم و چند نمونه مساله به صورت ذهنی باهم جواب دادیم. سپس وارد بازی خرید و فروش و حل مساله با پول‌های آموزشی شدیم.
تکلیف: نداریم

خلاقیت

مدرس: ایروانی، سارا
فعالیت: این جلسه دانش آموزان با استفاده از آبرنگ نقاشی منظره را رنگ آمیزی کردند.

مهارت زندگی

مدرس: علوی، زهره
فعالیت: قصه گویی (داستان یک جنگل و خرگوش هایش با 4 شخصیت متفاوت) بیان احساسات مثبت و منفی توسط بچه ها. جا به جایی شخصیت ها و خودمون رو جای شخصیت های متعدد قصه قرار دادیم و گفتیم چه حسی داریم و آیا شرایط اون شخصیت رو دوست داریم یا نه؟ احساسات منفی رو روی یک کاغذ نوشتیم و سعی کردیم خودمون رو جای اون فردی بذاریم که احساس مثبت بهش نداریم.
تکلیف: لطفا قصه های متعدد با شخصیت های متعدد برای دلبندانم تعریف کنید و در این قصه شخصیت ها دارای احساست گوناگون چون خشم، کینه، تنهایی، شادی، موفقیت و... باشند و از عزیزانم بخواهید خودشون رو جای شخصیت مثبت یا منفی بذارند و احساساتشون رو در مورد اون شخصیت بگن.

علوم سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: 1.درباره غذاهای سالم و ناسالم در کلاس گفت و گو شد. 2.هرم غذایی و اهمیت مصارف آنهاباهم صحبت کردیم. 3.بچه ها به صورت گروهی هرم غذایی در کلاسه درست کردند.
تکلیف: دانش آموزانی که تمایل دارند هرم غذایی خلاقانه ای درست کنند. دانش آموزانی که عکس 3×4 نیاورند لطفا فراموش نشود.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: 1. درباره کلمات هم خانواده و سه حرف مشترک آنها در کلاس صحبت کردیم. 2.بچه ها به صورت دوتایی روس دستکش کلمات هم خانواده نوشته و هم خانواده جدید و ریشه آنها پیدا کردند.
تکلیف: نداریم

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: در کلاس تفریق فرآیندی با دانش آموزان دوره و چند نمونه تمرین شد. یکی از تفریق ها انتخاب کرده وبه صورت بازی گرگ و میش اجرا کردیم.
تکلیف: تفریق های نوشته شده در دفتر به صورت فرآیندی حل شود. دانش آموزان حتما همراه خود دفتر داشته باشند.

زنگ تفریح

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: با مواد غذایی موز و ژله و ترافل به صورت گروهی دسر موز درست کردیم.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: