فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: سید محمدحسین شهریار

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: نمونه سوال تبدیل واحدها متر سانتی متر گرم کیلوگرم ... در دفتر ریاضی نوشته و حل شد.
تکلیف: سوالات ریاضی دوره فصل 2 در دفتر ریاضی حل شود.

علوم سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
تکلیف: علوم کامل پرسیده می‌شود.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
تکلیف: کتاب کار ریاضی صفحه 34 نوشته شود. چهارشنبه کتاب کار فارسی دفتر ریاضی و ریاضی و هوش آورده شود.

هدیه‌های آسمان سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: درس 5 همراه پرسش و پاسخ تمرین شد.

قرآن سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: تا صفحه 27 کتاب روخوانی تمرین و تکرار شد.
تکلیف: تا صفحه 27 روخوانی تمرین شود.

بازی استراتژیک

مدرس: سادات، هلیا
فعالیت: هماهنگی چشم و دست تقویت تمرکز به کارگیری خلاقیت

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
تکلیف: کلمات مهم درس 4 دوبار دوبار نوشته شود. کلماتی که حروف ظ -ط-ع-ض-ص در درس 1تا5 دارند پیدا کنید و بنویسید.

مطالعات اجتماعی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
تکلیف: درس 5 تدریس شد. کاربرگ 4 کتاب انجام شد.

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: متر و سانتی متر و کیلومتر و تبدیل آنها به یکدیگر تمرین شد. دانش آموزان با انواع مترهای تمرین کردند و تبدیل کردند.
تکلیف: کتاب کار ریاضی صفحه 52 حل شود.

املا سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: با حروف بهم ریخته کلمات درس 4 به صورت مسابقه ای بین گروه ها برگزار شد.
تکلیف: کتاب کار علوم تا روز چهارشنبه آورده نشود. فردا کتاب کار ریاضی و دفتر ریاضی و کتاب مطالعات فقط و فقط آورده شود.

سواد مالی

مدرس: منصوری‌آریا، درسا
فعالیت: درس هفتم (خدمات بانک ها) تدریس شد. انیمیشن مهارت زندگی ( چه وامی بهتره ) گذاشته شد. معرفی کتاب داستان: چطوری پول اسکیت را جور کنم؟ کتاب های بچه ها چک شد.
تکلیف: خواهشمند است فعالیت در منزل درس هفتم صفحه 60 انجام شود کتاب داستانی که در گروه گذاشته میشود را گوش بدهند معرفی کتاب داستان: چطوری پول اسکیت را جور کنم؟ لطفا در رابطه با سایت ecoravizh که توضیحاتشو در گروه گذاشتم اقدام کنید درسته اختیاری هست اما موقعیت بسیار خوبی برای بچه ها می باشد. خیلی ممنون

شطرنج

مدرس: یوسفی، ژاله
فعالیت: امروز ما ضمن مرور قانون آچمزی و نشان دادن چند نمونه از آچمزی مطلق و آچمزی نسبی .آموزش قانون قلعه رفتن را داشتیم. قلعه حرکتی است که فقط و فقط بین شاه و رخ انجام می شود. ما دو نوع قلعه داریم 1_ قلعه کوچک 2_ قلعه بزرگ .شاه در هر بازی فقط یکبار حق قلعه رفتن را دارد.وقتی بین شاه و رخ دو خانه فاصله باشد، آنجا قلعه کوچک و وقتی بین شاه و رخ سه خانه فاصله باشد آنجا قلعه بزرگ نامیده می شود. طرز قلعه رفتن ،اول باید شاه را دو خانه به سمت رخ ببریم بعد رخ از روی آن پریده و در کنارش قرار می گیرد . چه در قلعه کوچک و چه در قلعه بزرگ شاه دو خانه به سمت رخ می رود. ما باز بیشتر روی موضوع قلعه رفتن کار خواهیم کرد. هدف از قلعه رفتن آنست که : شاه بره جای امن رخ بیاد تو بازی. لطفا در منزل با عزیزانمان بازی نمایید. ممنون

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: نمونه سوال عدد نویسی هزار در دفتر تمرین شد.
تکلیف: خط کش زیبای 10 سانتی متری با مقوا درست کنید.

علوم سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: فعالیت‌های درس 3 کامل شد.
تکلیف: تا روز چهارشنبه درس 3و 4 تمرین و تکرار شود. روز چهارشنبه پرسش کلاسی انجام می‌شود.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: نگارش درس 4 کامل شد. جمله سازی با کلمات مهم املایی درس 4 انحام شد.
تکلیف: ادامه جمله سازی کلمات مهم املایی نوشته شود.

زیبانویسی

مدرس: الهی، شیما
فعالیت: درس7حرف ک داده وتمرین شد
تکلیف: نوشتن کلمات صفحه21دردفتر هرکلمه یک خط

علوم سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
تکلیف: فعالیت عملکردی صفحه 35 کتاب کار علوم انجام شود.(منتظر تحقیق های زیبا و اطلاعات مفید شما هستم)

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: املای بادکنکی در کلاس خوانده شد. درباره علائم نگارشی صحبت شد. وبا مثال‌هایی توسط دانش آموزان تمرین شد.
تکلیف: جعبه کلمات درس 1تا4 تمرین شود.(با دقت خوانده شود)

هوش و ریاضی

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: درس تبدیل ریال و تومان تکرار و دوره شد. سوال 1 صفحه 18 انجام شد.

مهارت اجتماعی

مدرس: برهمت، سحر
فعالیت: اتیکت فضای عمومی تدریس شد
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: