فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: سید محمدحسین شهریار

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: تمرینات اضافی برای تقسیم در دفتر ریاضی حل شد. صفحه 145 و 146 حل شد.
تکلیف: کتاب کار ریاضی صفحه 169 تا 175 حل شود.

علوم سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: درس 12و 13 پرسش و دوره شد.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
تکلیف: کتاب نگارش صفحه 93 تا 95 نوشته شود.

هدیه‌های آسمان سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: درس 17 و 18 تدریس و فعالیت‌ها انجام شد.

مطالعات اجتماعی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره

هنر سوم

مدرس: ایروانی، سارا
فعالیت: این جلسه تکمیل کار قبل از عید انجام شد.
تکلیف: لطفا برای جلسه آینده یک عدد مقوا سفید سایز a4 یا a3 گواش قلمو همراه داشته باشید. ممنونم

بازی استراتژیک

مدرس: سادات، هلیا
فعالیت: مهارت جابجایی حرکات یک سویه هماهنگی چشم و پا و چشم و دست آگاهی محیطی هوش فضایی مهارت دستکاری مهارت استواری

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: نمونه سوال ضرب چند رقمی در دفتر ریاضی حل شد. کتاب ریاضی صفحه 135 حل شد.
تکلیف: ارمغان 15 حل شود. کتاب کار ریاضی صفحه 165 و 166 و 167 حل شود.

علوم سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: پرسش درس 12و 13 انجام شد.

مطالعات اجتماعی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: جهت های اصلی در حیاط مدرسه تدریس شد.

مهارت زندگی

مدرس: علوی، زهره
فعالیت: سلام و عرض ادب پیرامون غم و راه های مدیریت آن صحبت کردیم.

رایانه

مدرس: براتی، الناز
فعالیت: پروژه های 5و6 در کلاس کار شد.

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: نمونه تمرین ضرب در دفتر ریاضی نوشته شد. کتاب ریاضی صفحه 134 حل شد.
تکلیف: 29 فروردین آزمون کانگورو برگزار می‌شود. ارمغان 14 حل شود.

علوم سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: فعالیت‌های کتاب کار درس 12و 13 کامل شد.
تکلیف: فعالیت علوم (اختیاری): با برچسب‌های حیوانات مختلف ،5 گروه مهره داران روی مقوا درست کنید. درس 12 و 13 پرسیده می‌شود.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: روخوانی و درک مطلب درس 16 انجام شد.

سواد مالی

مدرس: منصوری‌آریا، درسا
فعالیت: کتاب ها چک شد.

شطرنج

مدرس: یوسفی، ژاله
فعالیت: مدرس: یوسفی، ژاله فعالیت امروز ما آموزش چنگال خانوادگی را داشتیم . حمله همزمان یک مهره به چند مهره حریف را چنگال خانوادگی می نامند، امروز ما با چیدن چگونگی برخورد سیاه( وقتی که سفید در ابتدای بازی با فیلش بازی کند) را در ارزیابی کرده و بهترین پاسخ را مشخص کردیم یعنی وقتی که سفید با فیل گسترش را آغاز کرد ما با اسب پاسخ داده و همچنین چند دام در رابطه با حمله دوگانه نشان دادیم .در ضمن امروز طرز مات کردن با دو رخ را نیز به عزیزانمان نشان داده و طریقه مات پلکانی را گفتیم.من در زیر درس را ارسال می کنم.

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: نمونه سوال ضرب چند رقمی در دفتر ریاضی تمرین و تکرار شد. کاربرگها سوال ریاضی رفع اشکال شد.
تکلیف: ارمغان 13 حل شود. کتاب کار ریاضی صفحه 160 تا 163 حل شود.

علوم سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: نکته‌ای مهم درس 12 و 13 مشخص شد. فعالیت های کتاب کار کامل شد.

زیبانویسی

مدرس: الهی، شیما
فعالیت: درس20 حرف ط تدریس وتمرین شد. درس21 حرف س تدریس وتمرین شد. رسیدگی به تکالیف
تکلیف: صفحه51 و55 دردفترنوشته شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: