فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: سید محمدحسین شهریار

علوم سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: فیلم چرخه زندگی قورباغه و پروانه نمایش داده شد. کاردستی مربوطه انجام شد.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: بچه ها به صورت گروهی کتاب داستان خواندند،سپس از آنها برای سنجش درک مطلب سوالاتی پرسیده شد.

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: درباره پول از بچه ها سوال پرسیده شد.تفاوت ریال و تومان گفته شد.شعر تبدیل پول خوانده شد. بچه ها بازی تبدیل پول انجام دادند. انواع واحدهای اندازه گیری و وسایل اندازه گیری در کلاس گفت و گو شد. مفهوم محیط و مساحت توضیح داده شد. به کمک ربان و کاغذ رنگی محیط و مساحت تمرین شد.

زنگ تفریح

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: طبق تجربه های گذشته در برج سازی امروز به کمک چینه و چوب برج های چند طبقه ساخته شد.

علوم سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: با وسایل آموزشی تلویزیون و حیوانات اسباب بازی به صورت گروهی سایه ایحاد کرده و هم گروهی ها حدس زدند. سپس فیلمی درباره تشکیل سایه پخش شد. و درباره چگونگی سایه و ویژگی های آن گفت و گو کردیم.
تکلیف: لطفا برای روزیک شنبه چینه آورده شود.

خلاقیت

مدرس: ایروانی، سارا
فعالیت: این جلسه دانش آموزان با استفاده از آبرنگ نقاشی گل را رنگ آمیزی کردند.

مهارت زندگی

مدرس: علوی، زهره
فعالیت: زرافه قلب بزرگی داره که می تونه چیزهای زیادی رو توش نگه داره... شما هم توی قلبت چیزها و افراد زیادی رو نگه می داری که باید مراقبشون باشی. در کلاس نقاشی قلب زرافه رو کشیدیم و در مورد چیزهایی که دوست داریم صحبت کردیم.
تکلیف: لطفا فررند خود را ترغیب کنید که در مورد علایق خود فکر کند و او را تشویق به دوست داشتن اطرافیان کنید. می توانید در مورد ویژگی های دوستانش سوال بپرسید و اینکه چرا او را دوست دارد؟
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: