فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: سید محمدحسین شهریار

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
تکلیف: صفحه 112 و 113 کتاب ریاضی حل شود. کتاب کار ریاضی صفحه 143 و 144 حل شود.

علوم سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: درس 11 تدریس شد. کاربرگ تقسیم بندی دانه ها انجام شد. نکات مهم درس مشخص شد.
تکلیف: از برگهای پهن و باریک و سوزنی هر کدام یک نمونه در محیط اطراف پیدا کنید و روی کاغذ بچسبانید. .

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: نمونه سوال ریاضی تفریق در دفتر ریاضی نوشته و تمرین شد. ارزشیابی ریاضی برگزار شد.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: بیاموز و بگودرس 14 تدریس و نمونه هایی در دفتر نوشته و تمرین شد.
تکلیف: کتاب کار فارسی درس 14 کامل شود. کتاب کار نگارش درس 14 کامل شود. جعبه ی کلمات درس 14و 12 پرسیده می‌شود.

هنر سوم

مدرس: ایروانی، سارا
فعالیت: این جلسه دانش آموزان با استفاده از قلمو و گواش تخم مرغ های سفالی مربوط به کاردستی نوروز را رنگ آمیزی کردند.
تکلیف: لطفا برای جلسه آینده دانش آموزان چسب رازی و قیچی و قلمو و رنگ همراه داشته باشند. ممنونم

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: کتاب ریاضی صفحه 109 و 110 حل شد. نمونه سوال تفریق در دفتر ریاضی حل شد.
تکلیف: کتاب کار ریاضی صفحه 141 و 142 حل شود.

علوم سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: ارزشیابی علوم انجام شد.

مطالعات اجتماعی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: پرسش کلاسی انجام شد. درس 17 و 18 توس دانش آموزان کنفرانس داده شده
تکلیف: یک نقاشی درباره خانه ی رویایی که دوست دارید در آینده داشته باشید بکشید. کاربرگ شماره 16 کتاب مطالعات نوشته شود.

مهارت زندگی

مدرس: علوی، زهره
فعالیت: سلام و عرض ادب در مورد کار گروهی و قوانین در گروه صحبت کردیم.

رایانه

مدرس: براتی، الناز
فعالیت: تمرین های تکمیلی از بخش دوم کتاب انجام شد. ایجاد انیمیشن با تصاویر کار شد. پروژه 3 کتاب کار شد.

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: جمع تکنیکی تدریس و نمونه در دفتر ریاضی نوشته و حل شد. کتاب ریاضی صفحه 108 حل شد.
تکلیف: کتاب کار ریاضی صفحه 136-137-139حل شود.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: املای خلاق درس 14 و 12 نوشته شد.
تکلیف: کتاب کار فارسی صفحه 116 نوشته شود.

مطالعات اجتماعی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
تکلیف: فصل 4 پرسش می‌شود.

سواد مالی

مدرس: منصوری‌آریا، درسا
فعالیت: درس هفدهم (تبلیغات) تدریس شد. در رابطه با تبلیغات و انواع آن و مزایای آن با بچه‌ها صحبت شد.
تکلیف: خواهشمند است فعالیت در منزل درس هفدهم صفحه 134 انجام شود.

زیبانویسی

مدرس: الهی، شیما
تکلیف: نوزدهم اسفندماه این وسایل به کلاس آورده شود.تخم مرغ پخته وماژیک ضدآب

شطرنج

مدرس: یوسفی، ژاله
فعالیت: امروز ما بخاطر وقفه ای در کلاسهای شطرنج داشتیم درسهای قبلی ،دفاع ضعیف سیاه از پیاده مرکزی و مات لگال را مرور کردیم، تا عزیرانمان حضور ذهن بهتری داشته باشند. درس امروز ما در دام افتادن وزیر بود. ما نشان دادیم که نباید در اولای بازی وزیر را وارد بازی کنیم چون به راحتی مورد حمله حریف قرار گرفته و از بین می‌رود. بازی امروز بسیار جالب ودیدنی چون سفید با چنگال اسب توانست وزیر سیاه را از بین ببرد. من بازی را در زیر ارسال می کنم.

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
تکلیف: نمونه سوالات ریاضی در دفتر ریاضی نوشته و حل شود.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: گوش کن و بگو درس 14 در کلاس خوانده شد و به سوالات آن پاسخ داده شد.بعضی از دانش آموزان شعر حفظی وطن خواندند.
تکلیف: یک صفحه املا از درس 14 نوشته و تمرین شود. لطفا اولیا حتما امضا کنند و نظارت داشته باشند.

زیبانویسی

مدرس: الهی، شیما
فعالیت: درس17حرف م تدریس شدو مثال باهمکاری بچه ها از درس جدیدروی تخته نوشته شد.
تکلیف: صفحه45دردفترنوشته شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: