فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: سید محمدحسین شهریار

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: کتاب ریاضی صفحه 94 حل شد. صفحه 95 تا سوال 5 حل شد. سوالات مهم کتاب کار صفحه 128 حل شد.
تکلیف: سوال ریاضی در دفتر ریاضی نوشته و حل شود.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: املای حافظه ای گروهی در کلاس اجرا شد.
تکلیف: از درس 6تا11 فارسی 10 کلمه مهم املایی انتخاب کنید و در دفتر مشق جمله سازی شود. جعبه ی کلمات درس 10 و 11 تمرین شود.

مطالعات اجتماعی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: درس 12و 13 تدریس شد.
تکلیف: تا کاربرگ 12 مطالعات کامل شود.

مهارت زندگی

مدرس: علوی، زهره
فعالیت: سلام و عرض ادب در مورد مهارت نه گفتن و توانایی نه شنیدن صحبت کردیم.

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
تکلیف: کتاب کار ریاضی صفحه 127 حل شود. ضرب 2تا9 تمرین شود.

علوم سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: نکات مهم درس 7 از کتاب کار گفته شد. کتاب کار علوم درس 7 کامل شد.
تکلیف: درس 7علوم تمرین شود.پرسیده می‌شود.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
تکلیف: کتاب کار فارسی درس 11 کامل شود. یک صفحه املا از درس 11 فارسی در دفتر مشق نوشته شود.

هدیه‌های آسمان سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: درس 13تا15 تدریس شد.

مهارت اجتماعی

مدرس: برهمت، سحر
فعالیت: قانون های استفاده از سرویس بهداشتی تدریس شد

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: کتاب ریاضی صفحه 91 و 92 تدریس و حل شد. نمونه سوال ریاضی محیط و مساحت در دفتر ریاضی حل شد.
تکلیف: کتاب کار ریاضی صفحه 122 حل شود. سوال دفتر ریاضی با دقت و تمیز حل شود.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: جعبه ی کلمات درس 11 کامل شد. کتاب نگارش درس 11 کامل شد.
تکلیف: کتاب کار فارسی درس 11 کامل نوشته شود.

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: فعالیت 3 صفحه 90 در کلاس اجراشد. کتاب کار ریاضی صفحه 120 و 121 سوالات مهم حل شد.
تکلیف: کتاب کار ریاضی صفحه 120 و 121 کامل شود.

علوم سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: ادامه درس 9 تدریس شد.در آزمایشگاه با انواع آیینه ها و ویژگی های آنها آشنا شدند

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
تکلیف: کتاب کار فارسی صفحه 88 و 89 نوشته شود.

رایانه

مدرس: براتی، الناز
فعالیت: نحوه ایجاد انیمیشن در برنامه پاورپوینت آموزش داده شد.
تکلیف: تمرین و تکرار انیمیشن ها.

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: کتاب ریاضی صفحه 87 تا90 حل شد.
تکلیف: کتاب کار ریاضی صفحه 123-124-125 حل شود.

املا سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: املای تلفیقی محیط و مساحت و کلمه های مهم املایی درس 11 کلاس انجام شد.

سواد مالی

مدرس: منصوری‌آریا، درسا
فعالیت: درس پانزدهم (لوگو) تدریس شد. انیمیشن تاریخچه لوگوی شرکت های فیلمسازی گذاشته شد. انیمیشن مقاسیه برندها گذاشته شد. کتاب بچه ها چک شد.
تکلیف: خواهشمند است فعالیت در منزل درس پانزدهم صفحه 117 و 118 ( جمع بندی ) انجام شود

شطرنج

مدرس: یوسفی، ژاله
فعالیت: امروز ما مروری بر درسهای آموزش داده شده داشتیم و آنها را از زوایای دیگری بررسی کردیم. مثلا در دفاع ضعیف سیاه از پیاده مرکزی ما چگونگی باید برخورد نماییم و اینکه ما چگونه بایدفرق بین حرکت خوب و ضعیف را بشناسیم هر چقدر ارزیابی وسیع تر باشد ما بهتر می توانیم واکنش مناسبی داشته باشیم. امروز ما نحوه درست محاسبه کردن حرکات را با عزیزانمان تمرین کردیم.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: