فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: سید محمدحسین شهریار

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: سوال برای تمرین عددساز ی در دفتر ریاضی حل شد.

علوم سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: 1.تدریس درس جدید علوم همراه فیلم ذکر نکته ها و آشنایی و استفاده از وسایل اندازه گیری مایعات و جامدات 2.پرسش و پاسخ و تکرار در کلاس

نگارش سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
تکلیف: نگارش درس 3 صفحه های 20 و 21و 22 نوشته شود. لطفا فقط این صفحات نوشته شود

املا سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: املا جای خالی با کلمات مهم درس 2 گفته شد.

سواد مالی

مدرس: منصوری‌آریا، درسا
فعالیت: درس خرید مشارکتی داده شد. کارتون وسایل شخصی گذاشته شد. کتاب داستان، وقت خرید با مامان معرفی شد.
تکلیف: خواهشمند است تکالیف انجام نشده از ابتدای کتاب تا آخر درس خرید مشارکتی تکمیل گردد. کتاب صوتی شنیده شود. معرفی کتاب داستان : وقت خرید با مامان

شطرنج

مدرس: یوسفی، ژاله
فعالیت: امروز ما روی حل تمرینات مات های یک حرکتی کار کرده .عزیزانمان جزوه حل کرده و اشکالات آنها گفته شد و بازی کردند.

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: قبل از شروع فصل دوم سوالات ساده از عددسازی پایه دوم در دفتر ریاضی حل شد.

علوم سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
تکلیف: با وسایل ساده در خانه ترازوی زیبایی ساخته شود.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: جعبه کلمات و فعالیت‌های کلاسی نوشته شد.
تکلیف: فردا از درس 2 املا داریم. درس 2 چندین بار روخوانی شود و کلمات مهم تمرین شود. کتاب کار فارسی صفحه 27 و 28 نوشته شود.

زیبانویسی

مدرس: الهی، شیما
فعالیت: درس پنجم حرف و تدریس شد تمرین درس قبل ربلند
تکلیف: صفحه15و16دردفترنوشته شود آزمون زیبانویسی

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
تکلیف: سوالات ریاضی فقط و فقط و فقط و فقط سوالات زیر در دفتر ریاضی نوشته و حل شود. 1-2-3-4-6-7-10-12

علوم سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: علوم درس 3 همراه با فیلم تدریس شد.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: روخوانی درس 3 در کلاس تمرین شد. بیاموز و بگو، شعر،واژه اموزی تدریس شد. کلمات مهم املایی مشخص شد.
تکلیف: رونویسی درس 3 فارسی کامل شود. شعر حفظی اختیاری تا چهارشنبه هفته بعد آماده شود.

هوش و ریاضی

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: جلسه چهارم صفحه 14 حل شد.

فارسی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: پانتومیم ورزش در کلاس اجرا شد. روخوانی و فعالیت‌های درس 3 انجام شد.
تکلیف: رونویسی از فقط و فقط صفحه 30 و 31 فارسی در دفتر مشق (فقط صفحات خواسته شده)

نگارش سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: داستان صوتی اشتباه اردک در کلاس پخش شد وبچه ها به سوالات درک مطلب پاسخ دادند.

قرآن سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: تا پایان سلام نماز روخوانی تمرین شد.
تکلیف: در منزل روخوانی تمرین و حفظ شود.

هنر سوم

مدرس: ایروانی، سارا
فعالیت: ایین جلسه دانش آموزان روی نقاشی هفته قبل خود کار کردند و یکسری چیزهایی که خواستند را به نقاشی هایشان اضافه کردند تا نقاشی کامل شود.
تکلیف: لطفا برای تمامی جلسات دفتر نقاشی و مدادرنگی همراه داشته باشند ممنونم

بازی استراتژیک

مدرس: سادات، هلیا
فعالیت: تقویت مهارت های حرکتی پایه استواری جابجایی چابکی کنترل شی کار گروهی

ریاضی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: کتاب ریاضی مرور فصل 1 حل شد.
تکلیف: آدمک تقارن صفحه 21 ریاضی درست شود. سرگرمی و معما صفحه 24ریاضی درست شود.(اختیاری)

علوم سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: درس 3 علوم شروع کردیم. حالتهای مواد و ویژگی های آنها همراه با شعر تدریس شد.

مطالعات اجتماعی سوم

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: درس 1و 2 پرسیده شد.

رایانه

مدرس: براتی، الناز
فعالیت: گروه بندی دانش آموزان انجام شد. فعالیت ص 25 کتاب انجام شد.
تکلیف: ندارند.

بازی دبستانی

مدرس: کشاورزنیا، بهاره
فعالیت: بازی حمل و نقل با همکاری دانش آموزان انجام شد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: