مقاله

مهم‌ترین شرط رتبه شدن در کنکور
مهم‌ترین شرط رتبه شدن در کنکور

با توجه به تغییر نظام آموزشی کشور و هم‌زمانی تقریبی کنکور 98 با آزمون‌های نهایی سال 98 ترس و استرس عجیبی برای دانش‌آموزان به وجود آمده است.

با درس‌هایی که دوستشان نداریم چه کار کنیم؟
با درس‌هایی که دوستشان نداریم چه کار کنیم؟

هر دانش‌آموز و یا داوطلب کنکوری این موضوع را باید بداند که به هیچ عنوان حق حذف هیچ کدام از دروسی که در مدرسه تدریس می‌شوند را ندارند.

بهترین زمان برای مطالعه‌ی درسی چه وقتی است؟
بهترین زمان برای مطالعه‌ی درسی چه وقتی است؟

مهم‌ترین شرط داشتن یک مطالعه‌ی موفق این است که انرژی مثبتی پیرامون محتوایی که مورد نظر مطالعه‌ی ماست داشته باشیم.

چه درسی را باید هر روز بخوانیم؟
چه درسی را باید هر روز بخوانیم؟

اینکه کدام درس‌ها پراهمیت هستند و هر روز باید خوانده شوند دغدغه‌ی ذهنی خیلی از دانش‌اموزان به ویژه داوطلبین کنکور می‌باشد.